KARMARTS | สวยง่าย จ่ายเบา สไตล์เกาหลี

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา KARMART

 

1.พนักงานขายช่องทางค้าส่ง (Sales Traditional Trade)

รับ หลายอัตรา  ****  ดูแลเขต: ภาคกลาง,ภาคเหนือ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ภาคตะวันออก,ภาคใต้  ****

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • นำเสนอขายสินค้า
 • แนะนำสินค้าใหม่ๆ
 • ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ
 • สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 • ดูแลความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัท
 • เดินทางตามเส้นทางและ ขยายพื้นที่หาลูกค้าใหม่ๆเพิ่มเติม

 

2. พนักงานจัดเรียงสินค้า (Merchandise)            

รับ หลายอัตรา  (ดูแลเขตทั่วพื้นที่ประเทศไทย)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • นำเสนอขายและแนะนำสินค้า ให้กับลูกค้า
 • ตรวจนับสต๊อกสินค้าในคลังสาขาทุกวัน
 • เติมสินค้า
 • ตรวจเช็คสินค้าและราคาคู่แข่ง
 • ตรวจเช็คพื้นที่พิเศษเมื่อมีจัดโปรโมชั่น
 • สรุปยอดขายแต่ละวัน

 

3. พนักงานการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)

รับ จำนวน  1 อัตรา 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการทำงานฝ่ายการตลาด
 • ตรวจสอบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ
 • ตรวจสอบและพัฒนาระบบการทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและกำจัดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการทำงาน
 • ปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ
 • สนับสนุนข้อมูลการทำงานให้กับฝ่ายการตลาด

 

4. พนักงานบริหารสาขา (Sales&Operation)

 รับ จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลบริหารสาขาในพื่นที่ที่รับผิดชอบ โดยจะแบ่งพื้นที่ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดตามความเหมาะสม
 • วิเคราะห์ยอดขายและตรวจสอบสต๊อกให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ
 • คิดโปรโมชั่นของแต่ละสาขาพลักดันยอดขายหน้าร้าน สนันสนุนการขายให้กับ คู่พันธะธุรกิจ
 • ดูแลรับผิดชอบติตามลูกค้าและลูกหนี้  ตามระเบียบบังคับของบริษัท  
 • ตรวจยี่ยมสาขาเป็นประจำอยู่เสมอ  และหาช่องทางการขยายธุรกิจต่อไป

 

5.พนักงานขายเครื่องสำอาง (Beauty adviser)

รับ หลายอัตรา    ****   พื้นที่รับผิดชอบ มีหลายพื้นที่ ทั้งในกรุงเทพและ พื้นที่ต่างจังหวัด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สร้างภาพลักษณ์ ที่ดีต่อสินค้า หรือแบรนด์ ที่จัดจำหน่าย
 • ส่งเสริมยอดขายและกิจกรรมหน้าร้าน
 • ต้อนรับสนับสนุนการขายชี้แจงข้อมูลอย่างละเอียดสินค้าให้แก่ลูกค้า
 • จัดเรียงสินค้าและดูแลชั้นวางสินค้าให้สะอาดและสวยงามอยู่เสมอ

 

6. พนักงานการตลาด (Marketing Officer)

รับ หลายอัตรา  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผน และจัดหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการตลาด
 • นำเสนอรายการสินค้า และวิธีการส่งเสริมการขายสินค้า
 • เสนอแนะการพัฒนา และสรรหาสินค้าประเภทใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ
 • รับแจ้งข้อมูลสินค้าที่มีปัญหาไม่สามารถจำหน่ายได้
 • นำเสนอรายการสินค้า และรายละเอียดสินค้าเพื่อจัดทำ Catalog
 • สามารถคิดโปรโมชั่น และวิเคราะห์ตลาดได้
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ในการดำเนินตามแผนงานให้ประสบความสำเร็จ

 

7. พนักงานออกแบบภายใน (Interior Designer Officer)

รับ จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ

 • เข้าวัดพื้นที่หน้างานเพื่อออกเเบบจัดวาง Lay Out
 • เขียนเเบบ 3D เพื่อนำเสนอ
 • เขียนเเบบก่อสร้างเพื่อใช้ก่อสร้างจริง
 • เขียนเเบบอะคลิลิกดิสเพลย์ เฟอร์นิเจอร์ภายในร้าน
 • ตัด Mock Up งานอะคลิลิกดิสเพลย์เพื่อนำเสนอเเบบ
 • ทำภาพ Graphic หรือ key Visual ประกอบงานออกแบบ
 • สามารถเดินทางออกนอกสถานที่เพื่อตรวจงานหน้างานได้ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราวได้
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

8.พนักงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Product Design)

รับ จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์และงานออกแบบอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกแบบสื่ออื่นๆที่จะเกิดขึ้นจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น Display , แสดงสินค้า , Shelf Talk
 • นำเสนอไอเดียการออกแบบ พร้อมรูปแบบใหม่ๆของผลิตภัณฑ์
 • ดูแลประสานงานกับส่วนงานอื่นๆที่ต้องการออกแบบ
 • ทำ Filling ของงานที่เสร็จให้เป็นหมวดหมู่
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

9. พนักงานสื่อสารการตลาด (Content Editor Officer)

รับ จำนวน 1 อัตรา

 • สร้างสรรค์งานเขียนทั้งหมด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ , สื่อโฆษณา ,  Press release
 • พิสูจน์อักษรในงานเขียนทุกประเภท ที่ต้องการสื่อกับบุคคลภายนอก
 • ติดต่อประสานงานเพื่อขอตรวจสอบเอกสารจากส่วนงานต่างๆ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูเเลเพจ เเละ IG ได้

 

10. พนักงานตัดต่อวีดิโอ (Production)

รับ จำนวน 1 อัตรา

 • ถ่ายวิดีโอ
 • ตัดต่อ VDO  สร้าง  Content รวมถึงการถ่ายทำเเละถ่ายทำเเละถ่ายภาพให้น่าสนใจ
 • ปรับแต่งวิดีโอ และทำกราฟิกต่างๆ
 • ใส่ Music Background และ Sound Effect
 • สามารถใช้โปรแกรมมีทักษะด้านกราฟฟิก Photoshop , lllustrator ,  After Effect (จำเป็นต้องมีประสบการณ์ )

 

ระดับผู้จัดการ Manager

 

1. ผู้จัดการส่วนขายช่องทางโมเดิร์นเทรด (Key Account Manager)     

รับ จำนวนหลายอัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางการขาย
 • กำหนดทิศทางการขาย
 • วางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว
 • วางแผนการบริหารงบประมาณ
 • จัดการทีมงานของฝ่ายขาย
 • วางแผนส่งเสริมการขาย
 • วางแผนสต็อกสินค้าในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม
 • ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร

 

2. ผู้จัดการส่วนขายช่องทางค้าส่ง (Traditional Trade Manager)

รับ จำนวน  1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

 • บริหารทีมขายเขตภาค การคัดเลือกภาคที่จะรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ หรือความชำนาญในภาคนั้นๆ
 • บริหารการกระจายสินค้าและยอดขาย ให้เป็นไปตามนโยบาย บริษัท
 • ดูแลลูกค้าและลูกหนี้ ของภาคที่ได้รับมอบหมายให้ ทำตามขั้นตอนและตรวจเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ
 • วิเคราะห์ข้อมูลขาย /ร้านค้า/สินค้าในภาคนั้นๆเพื่อให้สินค้าส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมายตามที่ตั้งแผนไว้

 

3.ผู้จัดการส่วนการตลาด (Marketing Manger)

รับ จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนการตลาดและบริหารการตลาดของกลุ่มสินค้าในแบรนด์ที่รับผิดชอบ
 • ประเมินผลและวิเคราะห์แนวโน้มสภาพของตลาดกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องสำอางค์ในอนาคต
 • รับผิดชอบ ดูแลบริหารทีมงานให้ดำเนินตามเป้าหมายขององค์กร
 • จัดทำแผนงาน ช่องทางการส่งเสริมการขาย แผนประชาสัมพันธ์พร้อมติดตามประเมินผล
 • วางแผนการตลาดประจำปี เพื่อพลักดันยอดขาย
 • รายงานการทำงานเป็นวาระ ตามเนื้องานที่ผ่าน

 

4.  ผู้จัดการส่วนการตลาด (Karmart Shop) จำนวน  1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมดูแลการตลาดในช่องทาง Karmart Shop
 • ดูแลยอดขายและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนที่วางไว้
 • ดูแลวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด Karmart Shop
 • ประสานงานกับสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการขาย
 • ดูแล และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายขององค์กรและมีความพร้อมต่อการโยกย้าย หรือแต่งตั้งในอนาคต

 

5.ผู้จัดการส่วนออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product design Manager)

รับ จำนวน 1 อัตรา

 • ออกแบบงาน GRAPHIC , ภาพ 3D PRESENTATION
 • ควบคุมงานตกแต่งปรับปรุงพื้นที่ขาย SHOP ร้านค้า
 • ออกแบบตกแต่ง DISPLAY และป้าย PROMOTION ต่างๆ ของ SHOP และพื้นที่จำหน่ายสินค้า
 • ผลิตและควบคุมตามแบบที่ออกแบบไว้
 • ออกแบบ PACKAGING ของกล่องสินค้า
 • บริหารจัดการตกแต่งตามงบประมาณที่ตั้งไว้

 

6. ผู้จัดการส่วนจัดส่ง                      

รับ จำนวน  1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลรับผิดชอบงานจัดสายขนส่งทั่วประเทศ
 • ดูแล/ควบคุม/ตรวจสอบการทำงานของพนักงานแผนกจัดส่ง
 • ควบคุมเอกสารการจัดส่งสินค้า
 • ควบคุม/ดูแลรถขนส่งสินค้า

 

*Office Hours : Monday to Friday 8:30-18:00

(Day off : Saturday and Sunday)

***Send your resume to E-mail : recruitment@karmarts.co.th***